تبلیغات
✘مُجتَمَعـ تِجآریـ آموزِشیـ نَمآیِشیـ عَطرینـ✘ - قَوآنینـ نِویسَندِگآنـ:)
اینَمـ قَوآنینـ:)

1)اگه ببینم کسی جواب نظرات پستهای دیگران وپست ثابت رو داده باشه وای به حالش
2)اگه به کسی با بی احترامی جواب نظرش روبدین من میدونم و شما
3)در هفته دو یاسه بار باید مطلب بزارین
4)اگه بیشتر از 3 روز پست نزارین،بقیشم خودتون میدونین
5)اگه چن روز نبودین قبلش حتما بهم بگین