تبلیغات
✘مُجتَمَعـ تِجآریـ آموزِشیـ نَمآیِشیـ عَطرینـ✘ - لیستِـ سِفآرِشآتـ:)
اینمـ ـ ـ لیستـ ـ ـ سفارشاتـ ـ ـ :)cafe-webniaz.ir

 نام سفارش:
 قیمت: نمونه: موارد لازم:
 قالب حرفه ای  میهن بلاگ منو  سمت چپ 100 نظر
 همین وب  رنگ+موضوع یا  عکس+شیشه  ای یا غیرشیشه  ای
 قالب معمولی 1  میهن بلاگ 20 نظر بکلیک هدر+بکگراند+بکگراند پشت  پستها
 قالب معمولی 2  میهن بلاگ بهتر  از  1 25 نظر
 بکلیک هدر+رنگ  +شیشه ای  باشه یا نه
 موس 5 نظر
 بکلیک 1 عکس کوچولو
 صفحه ورودی
 10 نظر
 بکلیک 1 عکس+متن موردنظر
 بالابر 5 نظر
 بکلیک یه عکس پی ان جی یا معمولی
 لوگو 20 نظر
 بکلیک 10 عکس یا کمتر +نوشته ها
 آیکن 3 نظر
 نمونه نمیخواد عکستون
 تصاویر با پشت  زمینه متحرک
 5 نظر
 بکلیک عکستون
 تصویر مکعبی
 5 نظر
 بکلیک عکساتون(4 تا 5 تا)
 امضاء
 5 نظر
 بکلیک متنتون
 تصویر متحرک
 5 نظر
 بکلیک عکساتون
 فرم ثبت نام
 5 نظر
 بکلیک عکس+متن ونوشته
 ولکام 5 نظر
 بکلیک عکستون
 فاوآیکن 3 نظر
 فاو آیکن همین وب
 1 عکس کوچولو
 بنر 1
 3 نظر
 بکلیک عکستون+نوشته
 متن به دنبال  موس
 3 نظر
 نمونه نمیخواد متنتون+رنگش
 نظرسنجی
 5 نظر
 بکلیک عکس+نوشته+آدرس
 وب
 عکس روی  اتوبوس
 10 نظر
 بکلیک عکس+متنتون

  نام سفارش: قیمت: نمونه: مواد لازم:
 بنر 2 10 نظر
 بکلیک  عکستون+متنتون
 تصویر قوانین 20 نظر بکلیکقوانین+رنگ+عکس
 ست کامل حرفه  ای 250 نظر+لینک دیگه نمونه  نمیخواد:)
 موضوع+رنگ
 عکس توبوم  نقاشی 10 نظر بکلیک عکستون
 عکس توی  تلویزیون 10 نظر بکلیک عکس+متنتون
 نوشته روی آیینه 10 نظر بکلیک متنتون
 خوشحالی  یعنی... 5 نظر بکلیک متنتون+آدرس وب
 کد مردم آزاری 20 نظر بکلیک هیچی
 عکس توی  گردنبند
 10 نظر بکلیک عکستون
 فرد پشت  میکروفون
 10 نظر بکلیک عکستون
 عکسها در قابها
 10 نظر
 بکلیک عکسهاتون
 عکس در قاب
 10 نظر
 بکلیک عکستون
 عکس در پاستور
 10 نظر
 بکلیک عکستون
 نوشته روی بازو
 10 نظر بکلیک متنتون
 عکس توی قابک 
 10 نظر بکلیک عکستون
 عکس روی کتاب
 10 نظر بکلیک عکستون
 عکس توی شهر
 10 نظر بکلیک عکستون
 عکستون پشت  نمیدونم اسمش  چیه
 10 نظر بکلیک عکستون+متنتون
 خر است...
 5 نظر
 بکلیک متنتون

 نام سفاش:
 قیمت: نمونه: مواد لازم:
 من یک...ماهیم
 5 نظر
 بکلیک نام ماه تولدتون
 تصاویر سیاه و 
 سفید با  بخشهای
 رنگی
 15 نظر
 بکلیک عکستون+بخشهایی 
 که میخواین رنگی
 باشه
 تصاویر سیاه  وسفید
 با بخش های  رنگی با قابلیت  تعویض رنگ
 15 نظر
 بکلیک عکستون+بخشهایی 
 که میخواین رنگی
 باشه+رنگ بخش
 رنگی
 دکمه وب 
 10 نظر
 دکمه همین وب عکستون+متن 
 انگلیسی روش
 جادوگر تکست
 10 نظر
 بکلیک متنتون
 نینجا تکست
 10 نظر
 بکلیک متنتون
 روزنامه 10 نظر
 بکلیک عنوان+تاریخ+مطلب+پایین
 عنوان
 کوچک کردن  تصویر
 10 نظر
 بکلیک عکستون+مقداری که میخواین کوچیک شه
 کد موسیقی
 10 نظر
 نمونه نمیخواد آهنگتون
 اکلیلی کردن  تصویر
 10 نظر
 بکلیک عکستون+جایی که میخواین اکلیلی شه
 بارش از تصویر+  نوشتن روی  تصویر
 10 نظر
 بکلیک عکستون+نوشته
 افکت روی  لینکها
 15 نظر
 افکت همین وب
 تصویری که میخواین 
 درهنگام اومدن موس روی
 لینک نمایان بشه+وبتون
 فیلم 20 نظر
 بکلیک(ازدستش
 ندین)
تصاویرتون+آهنگتون+اگه میخواین نوشتتون+زمان(زیاد،متوسط،کم)
 قالب نیمه حرفه ای برای همه وبلاگداران
 30 نظر
 بکلیک هدرتون+بکگراند+رنگ+شکلک کنار لینک ها
 لودینگ صفحه
 15 نظر
 لودینگ همین وب
 عکستون+متنتون
  5 نظر
  نوشتتون+کدوم رنگ؟کدوم اندازه؟مدلش؟
rotate leftrotate right

  10 نظر
  نوشتتون+اندازه
 کوچیک،بزرگ،متوسط
 ست کامل  غیرحرفه ای
 200 نظر نمونه نمیخواد موضوع+رنگ
 بارشی 5 نظر نمونه نمیخواد یک عکس یا شکلک